AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 13 maj 2019-Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 2 Maj  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

Për hartimin e materialit mësimor për lëndën profesionale “Riprodhimi i kafshëve”, kl.12, (72 orë), të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niveli III i AP.

1. Suela Zylaj

2. Veronika Baboci

Për hartimin e materialit mësimor për lëndën profesionale “Fidanishte pyjore” kl. 10 (72 orë) nga drejtimi mësimor “Pyje”, Niveli I i AP.

1. Gjon Fierza

Për hartimin e materialit mësimor për lëndën profesionale “Ekonomia e ndërmarrjes”, kl.12, (72 orë), të profilit mësimor “Llogari”, Niveli III i AP.

1. Valbona Xibraku

2. Elona Hoxha
Tirane me 13 Maj 2019