AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 16 Janar 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 8 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues specialistët e jashtëm: Elektroteknikë, niveli II në KSHK, referuar nivelit II në KEK. 1. Jonida Haxhi, specialist i kategorisë së lartë 2. Renata Lako (Dhimitri) specialist i kategorisë së lartë 3. Jovana Hebibasi specialist i kategorisë së lartë 4. Enola Baraj (Gjoni) specialist i kategorisë së lartë Hoteleri – Turizëm, niveli II në KSHK, referuar nivelit II në KEK. 1. Flutura Vaqarri, specialist i kategorisë së lartë 2. Besim Xhaja, specialist i kategorisë së lartë 3. Mukades Memajdini, specialist i kategorisë së lartë Bujqësi, niveli II në KSHK, referuar nivelit II në KEK. 1. Zoje Kryekurti, specialist i kategorisë së lartë 2. Terezina Vukaj, specialist i kategorisë së lartë 3. Mustafa Aruçi, specialist i kategorisë së lartë Teknologji e përpunimit të brumërave, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK. 1. Alma Caka, specialist i kategorisë së lartë 2. Fatbardha (Sallaku) Sula, specialist i kategorisë së lartë 3. Eroina Shoshi (Muça), specialist i kategorisë së lartë Teknologji e përpunimit të qumështit, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK. 1. Edlira Dallo, specialist i kategorisë së lartë 2. Alma Caka, specialist i kategorisë së lartë 3. Liljana Gaba, specialist i kategorisë së lartë Teknologji e prodhimit të pijeve, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK. 1. Edlira Dallo, specialist i kategorisë së lartë 2. Driola Kadiu specialist i kategorisë së lartë 3. Liljana Gaba, specialist i kategorisë së lartë Karpenteri, hekurkthim dhe betonim, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK. 1. Silvana Pavaci, specialist i kategorisë së lartë 2. Safie Sina, specialist i kategorisë së lartë 3. Adriana Lajthia, specialist i kategorisë së ulët Punime dhe riparim rrugësh, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK. 1. Silvana Pavaci, specialist i kategorisë së lartë 2. Safie Sina, specialist i kategorisë së lartë 3. Adriana Lajthia, specialist i kategorisë së ulët