AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 13 shkurt 2024, për kandidadtët fitues si bashkëpunëtorë të jashtëm, trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në AFP – 2024”, për mësimdhënësit e kulturës profesionale, me kontratë të përkohëshme, në ofruesit e AFP.

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim i datës 13…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 30 janar 2024 për trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional – 2024”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues si bashkëpunëtorë të jashtëm, trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional – 2024”:

 1. Mirela Sarja – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 3, 5 dhe 6
 2. Elida Mesi – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulin 7
 3. Kleona Elezi – (specialiste e kategorisë së mesme), për modulin 7
 4. Alma Hyra Sinani – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulin 7
 5. Mirela Katundi – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 2 dhe 4
 6. Eralda Zhilla – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 2 dhe 4
 7. Anisa Melishte – (specialiste e kategorisë së mesme), për modulin 7.
 8. Fabian Saraçi – (specialist i kategorisë së lartë), për modulet 1, 3, 5, 6 dhe 8
 9. Albana Shyti – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 3 dhe 5
 10. Ermira Mani– (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 1, 3, 5, 6 dhe 8
 11. Loreta Polaj – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulin 7.
 12. Jonida Haxhi – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulin 7
 13. Renata Puleri – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 1, 5, 6 dhe 8
 14. Migena Buka – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 2 dhe 4.
 15. Nada Kallçiu – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 2 dhe 4
Tiranë më 13 shkurt 2024