AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 12 Mars 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 04.03.2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues specialistët e jashtëm: “Kopshtari”, niveli III në KSHK (rishikim), referuar nivelit III në KEK 1. Albert Kopali – Specialist i kategorisë së lartë 2. Adrian Doko – Specialist i kategorisë së lartë 3. Terezina Vukzaj – Specialist i kategorisë së lartë 4. Zoje Kryekurti – Specialist i kategorisë së lartë “Prodhim bimor”, niveli III në KSHK (rishikim), referuar nivelit III në KEK 1. Albert Kopali – Specialist i kategorisë së lartë 2. Adrian Doko – Specialist i kategorisë së lartë 3. Terezina Vukzaj – Specialist i kategorisë së lartë 4. Zoje Kryekurti – Specialist i kategorisë së lartë “Shërbime kujdesi për të moshuar”, niveli III në KSHK (rishikim), referuar nivelit III në KEK 1. Arkida Hysenaj – Specialist i kategorisë së lartë 2. Xhulia Musta – Specialist i kategorisë së mesme 3. Lulzime Gjyriqi – Specialist i kategorisë së mesme 4. Redinela Azizaj – Specialist i kategorisë së lartë 5. Elsuida Koka – Specialist i kategorisë së ulët 6. Sadie Gjana – Specialist i kategorisë së lartë 7. Elidona Ukshini -Specialist i kategorisë së lartë “Shërbime kujdesi për fëmijë”, niveli III në KSHK (rishikim), referuar nivelit III në KEK 1. Arkida Hysenaj – Specialist i kategorisë së lartë 2. Xhulia Musta – Specialist i kategorisë së mesme 3. Lulzime Gjyriqi – Specialist i kategorisë së mesme 4. Redinela Azizaj – Specialist i kategorisë së lartë 5. Elsuida Koka – Specialist i kategorisë së ulët 6. Sadie Gjana – Specialist i kategorisë së lartë 7. Elidona Ukshini -Specialist i kategorisë së lartë