AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 26 Mars 2024 – per vleresimin e kandidateve si specialist te jashtem per hartimin/rishikimin e standardeve te profesioneve

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim i dates 26…
Komisioni i ngirtur me Urdher nr 4 date 05.01.2024, pasi shqyrtoi dhe vleresoi dokumentacionin e kandidateve per hartimin/rishikimin e standardeve te profesioneve :
  1. Teknik i kontrollit te linjave te automatizuara (hartim)
  2. Teknik i riparimit te pajisjeve elektronike (rishikim)
vendosi shtyrjen e njoftimit per nje date tjeter per shkak te mosplotesimit te numrit minimal te anetareve te grupeve te punes. Tirane me 26 Mars 2024