AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

NJOFTIM i datës 18 maj 2015. KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE TË FUSHËS SË ELEKTROTEKNOLOGJISË SI EDHE TË FUSHËS SE PUNIMIT TË METALEVE, PËR PROFESIONET:

742 “Instalues dhe riparues i pajisjeve elektronike dhe te telekomunikacionit”. 7421 “Montues dhe riparues i pajisjeve elektronike”. 7422 “Instalues dhe specialist shërbimesh të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”. 7224 “Punëtorë dhe montues të makinerive të tjera”. 7222 “Prodhues të instrumenteve dhe veglave”.