AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 8 Prill 2019 – PËR HARTIM PROGRAMESH ORIENTUESE TË KURSEVE TE UNIFIKUARA NË FORMIMIN PROFESIONAL

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim i dates 8…
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; të Rregullores së Brendshme për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me: Hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar:
 • Estetikë
 • Instalim dhe mirembajtje e rrjetit elektrik
 • Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike
 • Kuzhinë
 • Mobileri
 • Parukeri
 • Punime muratimi dhe suvatimi
 • Punime pllakashtrimi
 • Riparime elektroshtëpiake
 • Robaqepsi
 • Saldim
 • Servis elektroauto ne automjetet e lehta
 • Servis motori në automjetet e lehta
 • Shërbime mikpritjeje hotelerie
 • Shërbime në bar dhe restorant
Kandidatët e interesuar për këtë shërbim duhet të plotësojnë këto kërkesa:
 1. Kërkesa të përgjithshme:
 • Të kenë përvojë si mësues/instruktor në kurset e formimit profesional ose në arsimin e mesëm profesional;
 • Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse;
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 • Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 • Të përdorin kompjuterin.
 1. Kërkesa të veçanta:
 • Të kenë kualifikim profesional në fushën përkatëse;
 • Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave/programeve të kurseve;
 • Të kenë përvojë si mësues/instruktor në drejtimin/profilin përkatës;
 • Të kenë përvojë pune në profesionin përkatës
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 • Kërkesë për Aplikim;
 • CV;
 • Fotokopje e dokumentit vertetues te kualifikimit ne fushwn perkatese. 
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 12 prill 2019, ora 14:00. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info@akafp.gov.al ose dorazi në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 04 22 30 497