AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Takimi kombëtar për zhvillimin e standardeve të kompetencave të vlerësuesit të jashtëm.

 1. Home
 2. /
 3. Veprimtari
 4. /
 5. Takimi kombëtar për zhvillimin…

Në datë 7 korrik 2022 u mbajt në Tirane tek Hotel Boutique Kotoni takimi kombëtar për zhvillimin e standardeve të kompetencave të vlerësuesit të jashtëm.

Takimi kombëtar u organizua në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE dhe u mbështet nga Agjencia Austriake për Zhvillim me fondet e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim. Ekspertët pjesëmarrës në këtë takim ishin:

 • Teuta Çobaj – NCP
 • Etleva Kaçuli – NCP
 • Aida Tiko – Ekspert i AKAFPK
 • Ejvis Gishti– Drejtor i Përgjithshëm AKAFPK
 • Eniana Veli – Ekspert ASCAP
 • Shpëtim Allkaj – Ekspert MAS
 • Flutura Vaqarri – Ekspert

(Vlerësues të jashtëm të AFP-së)

 • Mira Kotobelli– Ekspert ASCAP
 • Elona Hoxha– Ekspert

(Vlerësues të jashtëm të AFP-së)

 • Majlinda Ucaj– Ekspert ASCAP

Ky takim u organizua nga 2 persona kombëtare përgjegjës (Znj. Etleva Kaçuli dhe Znj. Teuta Çobaj ) dhe u drejtua nga Znj. Ejvis Gishti , Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, të cilët i kushtuan një vëmendje të veçantë prezantimit të koncepteve, funksioneve, rezultateve dhe ndikimit të vlerësimit të jashtëm në rajon dhe në Shqipëri.

Objektivat e këtij takimi ishin :

 • Kuptimi i kontekstit të dokumentit “Standardet rajonale të kompetencave për vlerësuesit e jashtëm” nga ERI SEE.
 • Analizimi i “Standardeve profesionale të vlerësuesve për institucionet parauniversitare” në Shqipëri krahasuar me “Standardet rajonale të kompetencave për vlerësuesit e jashtëm” nga ERI SEE.
 • Gjetja e mekanizmave dhe strategjive për zbatimin e duhur të dokumentit “Standardet rajonale të kompetencave për vlerësuesit e jashtëm”

Gjatë takimit, ekspertët diskutuan rëndësinë e ERI SEE në procesin e sigurimit të cilësisë në AFP dhe në arsimin parauniversitar. U prezantua dokumenti kombëtar “Standardet Profesionale për vlerësuesit në arsimin parauniversitar” dhe dokumenti rajonal i kompetencave profesionale për vlerësuesit e jashtëm të ERI SEE.

Takimi vijoi me diskutimet krahasuese ndërmjet standardeve kombëtare dhe rajonale të cilat u reflektuan në dokumentin rajonal sipas udhëzimeve të dhëna nga Koordinatorja e projektit.

Dokumenti me komentet përkatëse ju shpërnda të gjithë ekspertëve për të dakordësuar një dokument final.