AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 25 maj 2015

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim i datës 25…

Mbështetur në njoftimin e datës 18 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te përshkrimit të profesioneve  të fushës së elektroteknologjisë si edhe të fushës se punimit të metaleve, të hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2015-2016 si edhe të hartimin e bankës se testeve, shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm:

 1. Ervin Gjino
 2. Dorjan Lile
 3. Ditjon Xhaja
 4. Aldo Shehu
 5. Sokol Shalca,

në hartimin e përshkrimit te Profesionit:742 “Instalues dhe riparues i pajisjeve elektronike dhe te telekomunikacionit”;

 1. Ervin Gjino
 2. Dorjan Lile
 3. Ditjon Xhaja
 4. Aldo Shehu
 5. Sokol Shalca,

në hartimin e përshkrimit te Profesionit: 7421 “Montues dhe riparues i pajisjeve elektronike”,

 1. Ervin Gjino
 2. Dorjan Lile
 3. Ditjon Xhaja
 4. Aldo Shehu,

në hartimin e përshkrimit te Profesionit: 7422 “Instalues dhe specialist shërbimesh të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”;

 1. Elton Cakrri,
 2. Florian Shehati
 3. Ilir Mimani,

në hartimin e përshkrimit te Profesionit: 7224 “Punëtorë dhe montues të makinerive të tjera”;

 1. Fiqiri Fiku,
 2. Emine Çela
 3. Fatmir Qadhimi,

në hartimin e përshkrimit te Profesionit: 7222 “Prodhues të instrumenteve dhe veglave”hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale. 

 1. Ismet Beqiraj,
 2. Bujar Seiti
 3. Hasime Manaj
 4. Lindita Hoxhaj

në hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2015-2016, të profilit “Teknologji e përpunimit të naftës” Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji kimike,

 1. Aida Gjinaj,
 2. Teuta Ramzoti
 3. Valbona Alqisufi,

në hartimin e profilit “Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve” Niveli II, të drejtimit mësimor Teknologji ushqimore

 1. Liliana Gaba
 2. Edlira Dalla
 3. Drilona Kadiu

në hartimin e profilit “Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut” Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore si edhe

 1. Fjorentina Kushta
 2. Sonila Çobo,

NE HARTIMIN E BANKËS SË TESTEVE për kualifikimet profesionale RECEPSION, NIVELI II. 

Ndërsa lidhur me hartimin e SKELETKURRIKULAVE të profilit “Sigurime” Niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi -Biznes” dhe profilit “Metalurgji dhe fonderi” Niveli II, të drejtimit mësimor “Mekanikë” procesi do të përsëritet.   

Tiranë, 25 Maj 2015