AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 05 Qershor 2017 – për bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 24 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 së profilit “Markshejderi” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera” , së profilit “Animim social”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetsore” si edhe të profilit “Mbrojtje e mjedisit pyjor”, Niveli III, të drejtimit mësimor “Pyje” dhe vendosi të shpallë fitues :

Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Markshejderi” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera”

1. Nexhbedin Marku

2. Berti Tona

3. Edmond Hoxha

Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Animim social”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetsore”

1. Elidona Elezaj

2. Kastriot Marinaj

3. Vilma Ago

Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Mbrojtje e mjedisit pyjor”, Niveli III, të drejtimit mësimor “Pyje”

1. Bilena Hyseni

2. Gjon Fierza

3. Majlinda Sekja

 

Tiranë më 05 Qershor 2017