AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 5 qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

 • “Gjeodezi”, Niveli III
 • “Sigurime”, Niveli III
 • “Zhvillim website”, Niveli III
 • “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niveli II
 • “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli II
 • “Shërbime bankare”, Niveli III

dhe vendosi të shpallë fitues :

Për hartimin e bankës së testit “Gjeodezi”, Niveli III

1. Sashenka Avrami

2. Alma Kadare

Për hartimin e bankës së testit “Sigurime”, Niveli III

1.Florie Bega

2. Anila Nanaj

Për hartimin e bankës së testit “Zhvillim website”, Niveli III

1. Anisa Melishte

2. Ina Hoxha

Për hartimin e bankës së testit “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niveli II

1.Liliana Gaba (Miftari)

2.Alma Caka

Për hartimin e bankës së testit “Shërbime bankare”, Niveli III

1.Florie Bega

2. Anila Nanaj

Për hartimin e bankës së testit Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli II komisioni vendosi shtyrjen e njoftimit deri në datën 09/06/2017 ora 14:00

Tiranë 05/06/2017