AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 8 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e bankave të testeve për kualifikimet profesionale

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  bankave të testeve për kualifikimet profesionale ”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, Niveli I

1. Eridjon Koci

2. Bledar Lamkaj

Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Guida turistike”, Niveli II

1. Sonila Cobo

2.Beneta Bejleri

Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Telekomunikacion”, Niveli II

1. Jonida Haxhi
Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Modelim”, Niveli II
1. Adriana Cibaj
2. Lejla Hakiraj
Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike”, Niveli II
1. Edlira Dallo
2.Driola Kadiu
Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Teknologji e përpunimit të mishit e peshkut”, Niveli II
1. Alma Caka
2.Liliana Gaba
Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Kopshtari”, Niveli II
1. Zoje Kryekurti
2.Terezina Vukzaj
Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Miniera”, Niveli II
1. Nexhbedin Marku
2.Leonard Kazanxhi
Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Sipërmarrje e Agjencisë turistike “, Niveli III
1. Florie Bega
2.Alma Ferhati
Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Tregti”, Niveli III
1. Florie Bega
2.Alma Ferhati
Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Silvikulturë”, Niveli III
1. Elsa Bushati
2.Majlinda Sekja

Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional “Mekanikë bujqësore”, Niveli II dhe “Elektromekanikë”, Niveli II komisioni vendosi shtyrjen e njoftimit deri ne date 12.10.2018 ora 14:00
Tirane me 8 Tetor 2018