AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të AP

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim për fitues i…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 14 Shkurt 2022: “Për rishikimin e 3
skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri
vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me
kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Muratim dhe
suvatim”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”
1. Adriana Lajthia – (specialiste e kategorisë së ulët)
2. Safie Sina – (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Silvana Pavaci – (specialiste e kategorisë së lartë)

 Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”,
Niv. II i KSHK
1. Renata Lako (Dhimitri) – (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Emanuela Shkupi – (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Myzejen Menkulazi (Majollari) – (specialiste e kategorisë së lartë)
4. Sotiraq Dojçe – (specialist i kategorisë së lartë)

 Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Shërbime sociale
dhe shëndetësore”, Niv. IV i KSHK.
1. Sadie Gjana (Qenani) – (specialiste e kategorisë së mesme)
2. Elidona Ukshini (Elezaj) – (specialiste e kategorisë së mesme)
3. Anita Gjoka – (specialiste e kategorisë së lartë)