AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

November 22 2022
Njoftim fituesish i datës 22 nëntor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në Rishikimin e Programeve Orientuese të kualifikimeve Profesionale, të nivelit IV në KSHK

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 9 nëntor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për Rishikimin e Programeve Orientuese të kualifikimeve Profesionale, të nivelit IV në KSHK; Rrjete të Dhënash, Mbështetje e Përdoruesve të TIK, Zhvillim Website, Shërbime Sociale...

Read More

/

November 22 2022
Njoftim për fitues i datës 22 Nëntor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 2 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Nëntor 2022: “Për hartimin e 2 programeve të kurseve të unifikuara të formimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

November 22 2022
Njoftim për fitues i datës 22 Nentor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 1 skeletkurrikuli të ri të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 nëntor 2022: “Për hartimin e 1 skeletkurrikuli të ri të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm...

Read More

/

November 22 2022
Njoftim për fitues i datës 22 Nëntor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 17 materialeve mësimore për lëndët profesionale.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Nëntor 2022: “Për hartimin e 17 Materialeve mësimore për lëndët profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të...

Read More

/

November 22 2022
Njoftim për fitues i datës 22 Nëntor 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2022-23

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Nëntor 2022: “Për për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2022-23”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me...

Read More

/

November 22 2022
Njoftim për fitues i datës 22 Nëntor 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2022-23

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Nëntor 2022: “Për për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2022-23”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me...

Read More

/

November 13 2022
NJOFTIM PËR SHPALLJE TË POZICIONIT VAKANT, DREJTOR I DREJTORISË SË PROFESIONEVE DHE KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE, NË AGJENCINË KOMBËTARE TË ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE,

Drejtor i Drejtorisë së Profesioneve dhe Kualifikimeve Profesionale, në Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe KualifikimeveNë zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr....

Read More

/

November 11 2022
Njoftim i dates 11 Nentor 2022 – PËR HARTIMIN E NJË SKELETKURRIKULI TË RI TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2023-2024

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

November 11 2022
Njoftim i dates 11 Nentor 2022- PËR RISHIKIMIN E 6 SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2023-2024

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More