AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

April 15 2015
Konferencë mbi Launcimin e Platformës Elektronike për Arsimin e të Rriturve në Europë – EPALE 15 April 2015, Bruksel

Platforma Elektronike për Arsimin e të Rriturve në Europë (Electronic Platform for Adult Learning in Europe -EPALE), e themeluar nën Programin Erasmus+, synon të bëhet pika kryesore e referencës për profesionistët e arsimit të të rriturve në Europë. Ajo...

Read More

/

March 4 2015
Takim bashkëpunimi midis përfaqësuesve AKK dhe AKAFPK

Takim bashkëpunimi midis përfaqësuesve AKK dhe AKAFPK, 4 mars 2015 – Tiranë Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) zhvilluan një takim bashkëpunimi pranë ambienteve të AKAFPK-së, më 4 mars 2015....

Read More

/

March 4 2015
Takim bashkëpunimi midis përfaqësuesve AKK dhe AKAFPK

Takim bashkëpunimi midis përfaqësuesve AKK dhe AKAFPK, 4 mars 2015 – Tiranë Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) zhvilluan një takim bashkëpunimi pranë ambienteve të AKAFPK-së, më 4 mars 2015....

Read More

/

January 23 2015
Informacion për Takimin çelës të Projektit

“Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri” Në dt. 23 Janar 2015, në sallën e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) u zhvillua Takimi për çeljen e Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të...

Read More

/

December 2 2014
Workshop rajonal – Korniza Shqiptare e Kualifikimeve – Analiza e Kërkesës për Kualifikime

Workshop rajonal- Korniza Shqiptare e Kualifikimeve-Analiza e Kërkesës për Kualifikime, në Gjirokastër, 02/12/2014 Në qytetin e Gjirokastrës, në 2 Dhjetor 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise (MMRS), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Fondacioni Evropian...

Read More

/

November 26 2014
Workshop rajonal Korniza Shqiptare e Kualifikimeve-Analiza e Kërkesës për Kualifikime, në Korçë, 26/11/2014

Në qytetin e Korçës, në 26 Nëntor 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise (MMRS), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF) (dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ) në mbështetje...

Read More

/

November 18 2014
Forumi i Agjencive të AFP-së së Europës Juglindore

Në datat 17 dhe 18 nëntor 2014 u mbajt në Tiranë Forumi i Agjencive të vendeve të Europës Juglindore të Arsimit dhe Formimit Profesional (AFP), në kuadër të platformës rajonale të bashkëpunmimit të fushës e Arsimit dhe Trajnimit, i...

Read More

/

November 7 2014
Pilotimi i vlerësimit të kandidatëve për Njohjen e të Nxënit Informal dhe Joformal në Shqipëri, Nëntor 2014

Në vazhdim të procesit të pilotimit të vlerësimit të kompetencave të fituara në kontekste jo formale dhe informale – proces, i cili mbështetet nga Projekti ILO – BE IPA 2010 “Për Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në Shqipëri” dhe nën...

Read More

/

October 17 2014
Workshop DACUM për Analizën e Profesionit “Dizenjues Mode”

   Me mbështetjen e Projektit EU IPA 2010 mbi Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në Shqipëri, më 17-18 Tetor 2014, Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve zhvilloi workshop-in 2-ditor me përfaqësues të atelieve te modës në Tiranë, si...

Read More