AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

August 31 2015
Njoftim i datës 31 gusht 2015 për hartim Banka Testesh

NJOFTIM PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL  Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për...

Read More

/

August 17 2015
Njoftim i datës 17 gusht 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “PËRPUNIM DRURI”, NIVELI IV NË KSHK “NDËRTIM”, NIVELI IV NË KSHK “TEKSTIL-KONFEKSIONE”, NIVELI IV NË KSHK “BUJQËSI”, NIVELI IV NË KSHK “TEKSTIL”, NIVELI III NË KSHK Kandidatët për...

Read More

/

July 21 2015
Njoftim fituesish i dates 21 korrik 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 13 korrik 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të   profesioneve; “Analistë dhe zhvillues të softueri dhe aplikacioneve”; “Analistë të sistemeve”; “Zhvillues të softuerit”; “Hartues të multimedias dhe të rrjetit”; “Programues...

Read More

/

July 13 2015
Njoftim i datës 13 korrik 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHAVE PËRKATËSE  PËR PROFESIONET:  251 Analistë dhe zhvillues të softueri dhe aplikacioneve 2511 Analistë të sistemeve 2512 Zhvillues të softuerit 2513 Hartues të multimedias dhe të rrjetit 2514 Programues të...

Read More

/

July 13 2015
Njoftim fituesish i dates 13 korrik 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 6 korrik 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, ”Hoteleri-Turizëm”, Niveli IV në KSHK; “Teknologji ushqimore”, Niveli IV në KSHK,”Elektronikë”, Niveli IV në KSHK; “Elektroteknikë”, Niveli IV në KSHK shpallen fitues...

Read More

/

July 6 2015
Njoftim i datës 6 korrik 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “HOTELERI-TURIZËM”, NIVELI IV NË KSHK “TEKNOLOGJI USHQIMORE”, NIVELI IV NË KSHK “ELEKTRONIKË”, NIVELI IV NË KSHK “ELEKTROTEKNIKË”, NIVELI IV NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve...

Read More

/

July 6 2015
Njoftim fituesish i dates 6 korrik 2015

SHPALLJE FITUESISH, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS INDIVIDUALE “Vlerësimi i Modeleve Ekzistuese të të Nxënit në vendin e punës në arsimin e mesëm dhe të pasmesëm profesional në Shqipëri.  Mbështetur në njoftimin e datës 01.06.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të...

Read More

/

June 22 2015
Njoftim i datës 22 qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 15 qershor 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te përshkrimit të profesioneve  të fushave përkatëse  për profesionet: 9211  “Punëtorë të fermave bujqësore”, 9212 “Punëtorë të varieteteve të përziera dhe fermave blegtorale”,  9213 “Punëtorë në kopshte dhe kopshtari”,...

Read More

/

June 15 2015
Njoftim i datës 15 Qershor 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE TË FUSHAVE PËRKATËSE PËR PROFESIONET: 9211 “Punëtorë të fermave bujqësore”, 9212 “Punëtorë të varieteteve të përziera dhe fermave blegtorale”, 9213 “Punëtorë në kopshte dhe kopshtari”, 9214 “Punëtorë pyjesh”, 9412 “Ndihmës në...

Read More

/

June 15 2015
Njoftim Fituesish i datës 15 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 8 Qershor 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, “Mekanikë” – niveli IV në KSHK, “Shërbime Mjetesh Transporti” – niveli IV në KSHK dhe “Tregti”, niveli IV...

Read More