AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

June 8 2015
Njoftim i Datës 8 Qershor 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “MEKANIKË”, NIVELI IV NË KSHK “SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI”, NIVELI IV NË KSHK “TREGTI”, NIVELI IV NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, “Mekanikë” – niveli...

Read More

/

June 8 2015
Njoftim i Datës 8 Qershor 2015

NJOFTIM PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002...

Read More

/

June 8 2015
Njoftim Fituesish i datës 8 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 1 Qershor 2015 për bashkëpunim në fushën e rishikimin e skeletkurrikulave të drejtimit mësimor “Bujqësi” Niveli I, “Ndërtim” Niveli I dhe “Përpunim druri” Niveli I, hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Sigurime” Niveli III, të...

Read More

/

June 1 2015
Njoftim i datës 1 Qershor 2015.

Projekti  “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” Kërkesë për shprehje interesi për shërbimin e konsulencës individuale (Shqip / Anglisht) Njoftim për prokurim shërbimi (Anglisht) Termat e referencës (Anglisht) 

Read More

/

June 1 2015
Njoftim i datës 1 Qershor 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

Read More

/

June 1 2015
Njoftim Fituesish i datës 1 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 25 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional të profilit “Sigurime” niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi -biznes” dhe profilit “Metalurgji dhe fonderi” niveli II, të drejtimit mësimor...

Read More

/

May 25 2015
Njoftim i datës 25 Maj 2015

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE EKZISTUESE TË ARSIMIT PROFESIONAL Për të mbështetur rishikimin e 5 Skeletkurrikulave ekzistuese të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e...

Read More

/

May 25 2015
Njoftim i datës 25 maj 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 18 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te përshkrimit të profesioneve  të fushës së elektroteknologjisë si edhe të fushës se punimit të metaleve, të hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2015-2016 si...

Read More

/

May 18 2015
NJOFTIM i datës 18 maj 2015. KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE TË FUSHËS SË ELEKTROTEKNOLOGJISË SI EDHE TË FUSHËS SE PUNIMIT TË METALEVE, PËR PROFESIONET:

742 “Instalues dhe riparues i pajisjeve elektronike dhe te telekomunikacionit”. 7421 “Montues dhe riparues i pajisjeve elektronike”. 7422 “Instalues dhe specialist shërbimesh të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”. 7224 “Punëtorë dhe montues të makinerive të tjera”. 7222 “Prodhues të...

Read More

/

May 18 2015
NJOFTIM i datës 18 Maj 2015 PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016 Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin...

Read More