AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

May 18 2015
NJOFTIM i datës 18 Maj 2015 PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More

/

May 18 2015
Njoftim i datës 18 Maj 2015, SHPALLJE FITUESISH, BASHKËPUNËTORË TË AKAFPK-së

Mbështetur në njoftimin e datës 11 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te bankës së testeve për kualifikimet profesionale: Elektronikë, Niveli I; Përpunim druri, Niveli I; Tekstil-konfeksione, Niveli I; Teknologji ushqimore, Niveli I; Shërbime sociale dhe shëndetsore,...

Read More

/

May 11 2015
Njoftim i datës 11 maj, 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMIN MËSIMOR “TEKNOLOGJI KIMIKE, NIVELI I” Kandidatët për hartimin e Programit Orientues për Provimet Përfundimtare, në drejtimin mësimor “Teknologji kimike, Niveli I” –...

Read More

/

May 11 2015
Njoftim i datës 11 maj, 2015, PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

September 17 2014
KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL “Riparim të pajisjeve elektronike”, NIVELI II, NË KKKP

I. Kandidatët për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional, “Riparim të pajisjeve elektronike”, niveli II, në KKKP, duhet të plotësojnë këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e elektronikës ose në mësimdhënie në këtë...

Read More

/

September 17 2014
KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL “Telekomunikacion”, NIVELI II, NË KKKP

I. Kandidatët për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional, “Telekomunikacion”, niveli II në KKKP, duhet të plotësojnë këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e elektronikës /telekomunikacion ose në mësimdhënie në këtë fushë; b)     ...

Read More

/

September 17 2014
KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHËS SË SIGURIMEVE, PËR PROFESIONIN:     

3115  “Teknikë të inxhinierisë mekanike”.   Kandidatët për hartimin e përshkrimit të profesionit 3115  “Teknikë të inxhinierisë mekanike”, duhet të plotësojnë këto kritere: 1.1 Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e inxhinierisë mekanike; b)      Të punojë aktualisht në...

Read More

/

September 17 2014
KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

“Modelim”, NIVELI II, NË KKKP I. Kandidatët për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional, “Modelim”, niveli II, në KKKP, duhet të plotësojnë këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e modelimit të konfeksioneve ose...

Read More

/

September 17 2014
KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE TË FUSHËS SË SIGURIMEVE, PËR PROFESIONIN:

3113   “Teknikë të inxhinierisë elektrike”.  Kandidatët për hartimin e të përshkrimit të profesionit 3113 “Teknikë të inxhinierisë elektrike”, duhet të plotësojnë këto kritere: 1.1 Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e inxhinierisë elektrike; b)      Të punojë aktualisht...

Read More

/

September 8 2014
NJOFTIM PER HARTIM BANKA TESTESH NE ARSIMIN PROFESIONAL PER KUALIFIKIMET PROFESIONALE

Njoftim për hartim banka testesh në arsimin profesional për kualifikimet profesionale: – Hoteleri-Turizëm, Niveli I – Mekanikë, Niveli I – Elektroteknikë, Niveli I Shkarkoni Dokumentin

Read More