AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

Njoftim i datës 18 Shtator 2018- Kërkohen bashkëpunëtore për hartimin e skeletkurrikulave te reja per arsimit profesional, për vitin shkollor 2019-2020

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të ri të drejtimit “Kërkim shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, Niv. III i AP. Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulit: 2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët: Të kenë përvojë si mësues/instruktorë në arsimin e mesëm […]

Njoftim i datës 11 Shtator 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: Metalurgji dhe fonderi niveli III  në KSHK, (rishikim) Konstruksione metalike, niveli III  në KSHK,  (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Metalurgji dhe fonderi” niveli  III  në KSHK, (rishikim) dhe “Konstruksione metalike”, niveli  III  në KSHK,  (rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: […]

Njoftim i datës 29 Gusht 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional “Shfrytëzim Pyjesh”, niveli IV  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shfrytëzim Pyjesh”, niveli  IV  në KSHK,  (rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të […]

Njoftim i datës 22 Gusht 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim bankë testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; […]

Njoftim i datës 22 Gusht 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; […]

Njoftim i dates 25 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë per hartimin e 9 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Shërbime në bar dhe restorant”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Servis motori në automjetet e lehta”. […]

Njoftim i dates 23 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Mirëmbajtje dhe riparime mekanike” niveli  III  në KSHK, (rishikim)     “Teknologjia e përpunimit të metaleve” niveli  III  në KSHK, (rishikim)    Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Mirëmbajtje dhe riparime mekanike”   niveli  III  në KSHK, (rishikim) dhe  “Teknologjia e përpunimit të metaleve”   niveli  III  […]

Njoftim i dates 8 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim bankë testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; […]

Njoftim i dates 18 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; […]

Njoftim i dates 1 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim bankë testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; […]

Njoftim i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore për bashkepunetore per hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional në profesionin “Rrobaqepsi”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional në profesionin “Saldim”. Kërkesat për hartuesit e programeve të kurseve […]

Njoftim i dates 26 Shtator 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Mobilieri dhe tapiceri” niveli  III  në KSHK, (rishikim)  “Teknologji ushqimore” niveli i IV”,  (rishikim),  Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Mobilieri dhe tapiceri” niveli  III  në KSHK, (rishikim) dhe “Teknologji ushqimore” niveli i IV”,  (rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të […]