AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

“Modelim”, NIVELI II, NË KKKP I. Kandidatët për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional, “Modelim”, niveli II, në KKKP, duhet të plotësojnë këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e modelimit të konfeksioneve ose në mësimdhënie në këtë fushë; b)      Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në […]

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHËS SË SIGURIMEVE, PËR PROFESIONIN:     

3115  “Teknikë të inxhinierisë mekanike”.   Kandidatët për hartimin e përshkrimit të profesionit 3115  “Teknikë të inxhinierisë mekanike”, duhet të plotësojnë këto kritere: 1.1 Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e inxhinierisë mekanike; b)      Të punojë aktualisht në fushën e inxhinierisë mekanike; c)      Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup; […]

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL “Telekomunikacion”, NIVELI II, NË KKKP

I. Kandidatët për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional, “Telekomunikacion”, niveli II në KKKP, duhet të plotësojnë këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e elektronikës /telekomunikacion ose në mësimdhënie në këtë fushë; b)      Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup; c)      Të kenë aftësi për […]

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL “Riparim të pajisjeve elektronike”, NIVELI II, NË KKKP

I. Kandidatët për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional, “Riparim të pajisjeve elektronike”, niveli II, në KKKP, duhet të plotësojnë këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e elektronikës ose në mësimdhënie në këtë fushë; b)      Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup; c)      Të kenë […]

Njoftim i datës 6 korrik 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “HOTELERI-TURIZËM”, NIVELI IV NË KSHK “TEKNOLOGJI USHQIMORE”, NIVELI IV NË KSHK “ELEKTRONIKË”, NIVELI IV NË KSHK “ELEKTROTEKNIKË”, NIVELI IV NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale,”Hoteleri-Turizëm”, Niveli IV në KSHK; “Teknologji ushqimore”, Niveli IV në KSHK,”Elektronikë”, Niveli IV në KSHK; “Elektroteknikë”, […]

Njoftim i datës 15 Qershor 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE TË FUSHAVE PËRKATËSE PËR PROFESIONET: 9211 “Punëtorë të fermave bujqësore”, 9212 “Punëtorë të varieteteve të përziera dhe fermave blegtorale”, 9213 “Punëtorë në kopshte dhe kopshtari”, 9214 “Punëtorë pyjesh”, 9412 “Ndihmës në kuzhinë”. Kandidatët për hartimin e përshkrimit të profesioneve: “Punëtorë të fermave bujqësore”, “Punëtorë të varieteteve të […]

Njoftim i Datës 8 Qershor 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “MEKANIKË”, NIVELI IV NË KSHK “SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI”, NIVELI IV NË KSHK “TREGTI”, NIVELI IV NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, “Mekanikë” – niveli IV në KSHK, “Shërbime Mjetesh Transporti” – niveli IV në KSHK dhe “Tregti”, niveli IV në […]

Njoftim i datës 1 Qershor 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

NJOFTIM i datës 18 maj 2015. KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE TË FUSHËS SË ELEKTROTEKNOLOGJISË SI EDHE TË FUSHËS SE PUNIMIT TË METALEVE, PËR PROFESIONET:

742 “Instalues dhe riparues i pajisjeve elektronike dhe te telekomunikacionit”. 7421 “Montues dhe riparues i pajisjeve elektronike”. 7422 “Instalues dhe specialist shërbimesh të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”. 7224 “Punëtorë dhe montues të makinerive të tjera”. 7222 “Prodhues të instrumenteve dhe veglave”.

Njoftim i datës 13 korrik 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHAVE PËRKATËSE  PËR PROFESIONET:  251 Analistë dhe zhvillues të softueri dhe aplikacioneve 2511 Analistë të sistemeve 2512 Zhvillues të softuerit 2513 Hartues të multimedias dhe të rrjetit 2514 Programues të aplikacioneve 2519 Zhvillues dhe analistë të tjerë të aplikacioneve dhe të softuerit Kandidatët për hartimin e […]

Njoftim i datës 17 gusht 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “PËRPUNIM DRURI”, NIVELI IV NË KSHK “NDËRTIM”, NIVELI IV NË KSHK “TEKSTIL-KONFEKSIONE”, NIVELI IV NË KSHK “BUJQËSI”, NIVELI IV NË KSHK “TEKSTIL”, NIVELI III NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale,” Përpunim druri”, niveli IV në KSHK, “Ndërtim”, niveli IV në […]

Njoftim i datës 10 Shtator 2015, PËR BASHKËPUNIM NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “PËRPUNIM DRURI”, NIVELI IV NË KSHK “NDËRTIM”, NIVELI IV NË KSHK “TEKSTIL-KONFEKSIONE”, NIVELI IV NË KSHK “BUJQËSI”, NIVELI IV NË KSHK “TEKSTIL”, NIVELI III NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale,” Përpunim druri”, niveli IV në KSHK, “Ndërtim”, niveli IV në […]