AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

NJOFTIM I DATËS 29 MARS 2016 PËR BASHKËPUNËTORË PËR RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE (VETËM PJESA E PRAKTIKËS PROFESIONALE TË INTEGRUAR) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET MËSIMORE TË MËPOSHTME, NIVELI I:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE (VETËM PJESA E PRAKTIKËS PROFESIONALE TË INTEGRUAR) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET MËSIMORE TË MËPOSHTME, NIVELI I:  Hoteleri-turizëm Shërbim mjetesh transporti Mekanikë Elektroteknikë Elektronikë Përpunim druri Ndërtim Tekstil-konfeksione Teknologji ushqimore Bujqësi Shërbime sociale dhe shëndetësore Ekonomi-biznes Teknologji informacioni dhe komunikimi Pyje Ekonomi bujqësore Kandidatët për rishikimin e Programeve […]

NJOFTIM I DATËS 29 MARS 2016 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMIN MËSIMOR “GJEOLOGJI MINIERA, NIVELI I”

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMIN MËSIMOR “GJEOLOGJI MINIERA, NIVELI I” I. Kandidatët për hartimin e Programit Orientues për Provimet Përfundimtare, në drejtimin mësimor “Gjeologji Miniera, Niveli I” – TEORI profesionale e integruar duhet të plotësojnë këto kritere: 1.Kërkesa të përgjithshme: Të kenë mbaruar arsimin e […]

NJOFTIM I DATËS 23 MAJ 2016 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “PUNIME DEKORATIVE DHE LYERJE”, NIVELI III  NË KSHK “SHËRBIME PËR MJETE TË RËNDA TRANSPORTI”, NIVELI  III  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Punime dekorative dhe lyerje”, niveli III  në  KSHK,  “Shërbime për mjete të rënda transporti”,  niveli  III  në KSHK  duhet […]

Njoftim i datës 22 qershor 2016 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “TERMOHIDRAULIKË”, NIVELI II NË KSHK “SHËRBIME SOCIALE/SHËNDETËSORE”, NIVELI IV NË KSHK ‘GALANTERI”, NIVELI III  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Termohidraulikë”, niveli II në KSHK, “Shërbime sociale/shëndetësore”, niveli IV në KSHK,  “Galanteri”, niveli  III  në KSHK  duhet të plotësojnë respektivisht këto […]

Njoftim i datës 4 Korrik 2016 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: 1.“TERMOHIDRAULIKË”, NIVELI II NË KSHK 2. “SHËRBIME SOCIALE/SHËNDETËSORE”, NIVELI IV NË KSHK 3. ”GALANTERI”, NIVELI III  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Termohidraulikë”, niveli II në KSHK, “Shërbime sociale/shëndetësore”, niveli IV në KSHK,  “Galanteri”, niveli  III  në KSHK  duhet të plotësojnë […]

Njoftim i datës 24 Gusht 2016 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: Bujqësi (rishikim), niveli II  në KSHK, Mekanikë bujqësore (rishikim), niveli III  në KSHK,  Agroturizëm, niveli III  në KSHK, Gjeologji, niveli III  në KSHK, Kërkim- Shpim nafte, niveli III  në KSHK, Teknologjia e përpunimit të gomës dhe plastikës, niveli  III  në KSHK Kandidatët për hartimin e […]

Njoftim i datës 5 Shtator 2016 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: 1. Agroturizëm, niveli III  në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Agroturizëm”, niveli  III  në KSHK,  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi të […]

Njoftim i datës 13 Shtator 2016 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: 1. Agroturizëm, niveli III  në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Agroturizëm”, niveli  III  në KSHK,  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi të […]

Njoftim i datës 23 Shtator 2016 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Peshkim” (rishikim), niveli III në KSHK, “Animim social”, III në KSHK, “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III në KSHK, “Poligrafi”, niveli II në KSHK, “Shërbime kujdesi për kafshët”, niveli III në KSHK, “Teknologji ushqimore”, niveli II në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale […]

Njoftim i datës 30 shtator 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Animim social”, III  në KSHK,  “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III  në KSHK, “Poligrafi”, niveli II  në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale   “Animim social”,  III  në KSHK,  “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli  III  në KSHK, “Poligrafi”, niveli  II  në KSHK  duhet të plotësojnë respektivisht këto […]

Njoftim i datës 7 tetor 2016- për bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor për lëndën profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohet edhe programi sintetik përkatës i kësaj lënde).  Lënda profesionale për të cilën do të hartohet materiali mësimor: 1.1. Për lëndën profesionale “Tregti”, kl.12 […]

Njoftim i datës 7 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Pyje” (rishikim), Niveli II  në KSHK, Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale   “ Pyje” (rishikim), Niveli II  në KSHK, duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi të […]