AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

Njoftim i dates 30 shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara.

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Servis xhenerik në automjetet e lehta”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Shërbime shitjeje”. Kërkesat për hartuesit […]

Njoftim i dates 13 Shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Servis xhenerik në automjetet e lehta”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Shërbime shitjeje”. Kërkesat për hartuesit […]

Njoftim i dates 9 shtator 2019 – kerkohen bashkepunetore ne hartimin e pershkrimit te kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:   “Tekstil” niveli  III  në KSHK, (rishikim) “Tekstil-konfeksion” niveli IV  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Tekstil” niveli  III  në KSHK, (rishikim) dhe “Tekstil-konfeksion” niveli  IV  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë […]

Njoftim i datës 22 gusht 2019 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 25 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programeve orientuese.

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 20 nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Shërbime kujdesi për fëmijë” niveli  III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shërbime kujdesi për fëmijë” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie […]

Njoftim i datës 18 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 7 Nentor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Shërbime bankare” niveli IV  në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shërbime bankare” niveli  IV në KSHK duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi […]

Njoftim i datës 28 Tetor 2019 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Prodhim bimor” niveli III  në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Prodhim bimor” niveli  III  në KSHK duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi […]

Njoftim i datës 25 Tetor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 1 skeletkurrikuli të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave: 2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët: Të kenë përvojë si mësues/instruktorë në arsimin […]

Njoftim i datës 16 Tetor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 5 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 5 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (Shtojca në vijim tregon edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: Për lëndën profesionale “Art minerar”, […]

Njoftim i datës 16 Tetor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Ferma bujqësore dhe blegtorale” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Bujqësi”. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Shërbime bankare”, Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”. Bashkëpunëtorë për […]