AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

Njoftim i dates 18 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 5 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në Shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: 1.1. Për lëndën profesionale […]

Njoftim i dates 18 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore për bashkepunetore per hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional në profesionin “Instalim dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional në profesionin “Instalime dhe mirëmbajtje […]

Njoftim i datës 25 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 4 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në SHTOJCEN e mëposhtme tregohen edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: 1.1. Për lëndën profesionale […]

Njoftim i datës 6 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Makinat metalpunuese”, niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Makinat metalpunuese”, niveli  III  në KSHK, (rishikim)  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të […]

Njoftim i datës 4 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 4 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Sigurime”, niveli IV  në KSHK, (rishikim) “Sipërmarrje e Agjencisë Turistike”, niveli  IV  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Sigurime”, niveli  IV  në KSHK, (rishikim)  dhe  “Sipërmarrje e Agjencisë Turistike”,  niveli  IV  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: […]

Njoftim i datës 28 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Modelim” niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Modelim” niveli  III  në KSHK, (rishikim) dhe “Teknologjia e përpunimit të naftës” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në […]

Njoftim i datës 21 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Modelim” niveli III  në KSHK, (rishikim) “Teknologjia e përpunimit të naftës” niveli III  në KSHK, (rishikim)  Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Modelim” niveli  III  në KSHK, (rishikim) dhe “Teknologjia e përpunimit të naftës” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht […]

Njoftim i datës 7 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Rrobaqepësi” niveli  III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Rrobaqepësi” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi […]

Njoftim i dates 5 Nentor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë per hartimin e 9 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Mobilieri”. Kërkesat për hartuesit e programeve të kurseve të unifikuara:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e programeve të kurseve të unifikuara: Të kenë […]

Njoftim i datës 23 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Shërbime elektroauto”  niveli III   në KSHK ( rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shpim, shpim dhe shfrytëzim  nafte, gazi  dhe uji” , niveli VI   në KSHK, dhe          “Shërbime elektroauto”   niveli III   në KSHK ( rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të […]

Njoftim i dates 18 Shkurt 2019 – Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e skeletkurrikulave te Arsimit Profesional per vitin shkollor 2019-2020

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE  KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020 Për të mbështetur rishikimin e 8 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”, Niveli III i AP. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin […]