AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

Njoftim i datës 18 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 18 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 8 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e në vijim tregohen edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: Për lëndën profesionale […]

Njoftim i datës 11 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 7 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 8 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e në vijim tregohen edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: Për lëndën profesionale […]

Njoftim i datës 7 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja te arsimit profesional, për vitin shkollor 2019-2020

Për të mbështetur hartimin e 2 Skeletkurrikulave të reja të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Shërbime kujdesi për kafshë”, Niv.II i AP, në drejtimin mësimor “Bujqësi”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Teknologjia e përunimit të metaleve”, Niv.II i […]

Njoftim i dates 6 Shkurt 2019 – Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e skeletkurrikulave te Arsimit Profesional per vitin shkollor 2019-2020

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE  KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020 Për të mbështetur rishikimin e 8 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Shërbime motorike” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”. […]

Njoftim i dates 1 Prill 2019 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Llogari” niveli IV  në KSHK, (rishikim) “Ferma bujqësore dhe blegtorale” niveli III  në KSHK, (rishikim) “Frutikulturë” niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Llogari” niveli  IV  në KSHK, (rishikim), ”Ferma bujqësore dhe blegtorale” niveli  III  në KSHK, (rishikim) dhe […]

Njoftim i datës 4 Prill 2019 – Kërkohen bashkëpunetorë për hartim programi orientues të maturës shtetërore profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i dates 8 Prill 2019 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Frutikulturë” niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Frutikulturë” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi […]

Njoftim i dates 8 Prill 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Frutikulturë” niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Frutikulturë” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi […]

Njoftim i dates 18 Prill 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Frutikulturë” niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Frutikulturë” niveli  III  në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi […]

Njoftim i dates 30 Prill 2019- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Panele diellore”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Frutikulturë”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të […]