AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

Njoftim i datës 5 Prill 2017 – kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programit të kursit të formimit profesional për profesionin “administrator ndërtesash”

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të shkurtra të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të shkurtër të formimit profesional në profesionin “ADMINISTRATOR NDERTESASH”. Kërkesat për hartuesit e programit të kursit:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e programeve të kurseve: Të kenë përvojë si […]

Njoftim i datës 3 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim programi orientues të nivelit në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit […]

Njoftim i datës 27 shkurt 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:  “Ekonomi-Biznes”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim) “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Ekonomi-Biznes”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim) dhe “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II në KSHK (rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të […]

Njoftim i datës 20 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për të ofruar përkthimin e materialeve Anglisht-Shqip .

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në bashkëpunim me Institutin e Hamburgut për Arsim Profesional (HIBB), në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” zhvillon në datën 16 Mars 2017 , aktivitetin  përmbylles së projektit ‘Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri’’.​ Në kuadër të […]

Njoftim i datës 20 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë për hartimin e programit te kursit te formimit profesional per profesionin “kasap”

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të shkurtra të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të shkurtër të formimit profesional në profesionin “Kasap”. Kërkesat për hartuesit e programit të kursit:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e programeve të kurseve: Të kenë përvojë si mësues/instruktor […]

Njoftim i datës 13 shkurt 2017-për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikim/hartim programesh orientuese të niveleve në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 6 shkurt 2017- për bashkëpuntorë të jashtëm për rishikim/hartim programesh orientuese të niveleve dhe hartim programesh të maturës shtetërore në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 24 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Markshejderi” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Animim social”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetsore”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Mbrojtje […]

Njoftim i datës 24 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: 1.1. Për lëndën profesionale “Teknologji e […]

Njoftim i datës 18 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Prodhim bimor”, niveli III në KSHK  “Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Prodhim bimor”,   niveli III në KSHK, dhe “Teknologji bujqësore”, niveli III në KSHK  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë […]

Njoftim i datës 11 Maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:  “Teknikë peshkimi”, niveli  III  në KSHK “Prodhim bimor”, niveli III në KSHK  “Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknikë peshkimi”, niveli  III  në KSHK, “Prodhim bimor”,   niveli III në KSHK, dhe “Teknologji bujqësore”, niveli III në […]

Njoftim i datës 3 Maj – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:  “Teknikë peshkimi”, niveli  III  në KSHK “Prodhim bimor”, niveli III në KSHK  “Gjeodezi” niveli IV, në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknikë peshkimi”, niveli  III  në KSHK, “Prodhim bimor”,   niveli III në KSHK, dhe “Gjeodezi”, niveli IV në KSHK  duhet të […]