AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

Njoftim i datës 18 Tetor 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e nje skeletkurrikuli te ri të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit” Niveli II, të drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim për naftë, gaz dhe ujë”. Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulit:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e […]

Njoftim i datës 18 Tetor 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niv. I. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, Niv. I. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Gjeodezi”, Niv. III. Kërkesat për bashkëpunëtorët e rishikimit të skeletkurrikulave:  […]

Njoftim i datës 18 Tetor 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Detari”, niveli  IV  në KSHK, “Elektroteknikë”, niveli  II  në KSHK,  “Mekanikë”, niveli II në KSHK (rishikim) “Shërbime sociale/shëndetësore/personale” niveli II në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Detari”, niveli  IV  në KSHK, “Elektroteknikë”, niveli  II  në KSHK,  “Mekanikë”, niveli II në KSHK […]

Njoftim i datës 23 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike”, Niveli I Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët: Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar; Të kenë përvojë pune […]

Njoftim i datës 23 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Shërbime elektroauto”  niveli III   në KSHK ( rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shërbime elektroauto”   niveli III   në KSHK ( rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të […]

Njoftim i datës 13 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike”, Niveli I Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët: Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar; Të kenë përvojë pune […]

Njoftim i datës 13 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I (pas integrimit me drejtimin mësimor “Elektronikë”). Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët: Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar; […]

Njoftim i datës 12 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Shpim, shpim dhe shfrytëzim  nafte, gazi  dhe uji” , niveli VI në KSHK, “Shërbime elektroauto”  niveli III   në KSHK ( rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shpim, shpim dhe shfrytëzim  nafte, gazi  dhe uji” , niveli VI   në KSHK, dhe          “Shërbime elektroauto”   niveli III   […]

Njoftim i datës 07 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: 1.1. Për lëndën profesionale “Ekonomi shëndeti”, […]

Njoftim i datës 5 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike”, Niveli I 2.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Prodhime druri gjysëm të gatshme”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave: 2.1. Kërkesa […]

Njoftim i datës 05 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I (pas integrimit me drejtimin mësimor “Elektronikë”). Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët: Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar; […]

Njoftim i datës 5 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; […]