AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

Njoftim i dates 9 Nentor 2020- kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e […]

Njoftim i dates 5 Nentor 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 9 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e […]

Njoftim i dates 3 Maj 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Frutikulturë” niveli III në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Frutikulturë” niveli III në KSHK, (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë […]

Njoftim i datës 6 Maj 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Kopshtari” niveli III  në KSHK, (rishikim) “Riparime të pajisjeve elektro-shtëpiake” niveli  III  në KSHK, (rishikim) “Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të TU dhe TL” niveli  III  në KSHK, (rishikim)        Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Kopshtari” niveli  III  në KSHK, (rishikim),  “Riparime të […]

Njoftim i dates 13 Maj 2019- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e moduleve me zgjedhje te arsimit profesional

Për të mbështetur hartimin e 2 Moduleve me zgjedhje në Arsimin Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Modulit me zgjedhje të detyruar “Shkëputja e tensionit të lartë në automjetet elektrike” (68 orë mësimore), në kl.12, për të gjitha profilet e Niv. II të AP në drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”. Kërkesat […]

Njoftim i datës 20 Maj 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i dates 20 Maj 2019- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Panele diellore”. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Frutikulturë”. Kërkesat për hartuesit e programeve të kurseve të […]

Njoftim i dates 05 Qershor 2019- Kerkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Përpunim druri” niveli IV  në KSHK, (rishikim) “Ndërtim” niveli IV  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Përpunim druri” niveli  IV  në KSHK, (rishikim) dhe “Ndërtim” niveli  IV  në KSHK, (rishikim), (rishikim) duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: […]

Njoftim i datës 7 qershor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020

Për të mbështetur rishikimin e 5 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Recepsion” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Kuzhinë pastiçeri” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”. Bashkëpunëtorë për rishikimin […]

Njoftim i datës 18 qershor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Recepsion” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulit: 2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët: Të kenë përvojë si mësues/instruktorë në arsimin e mesëm parauniversitar […]

Njoftim i datës 8 korrik 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve” niveli III në KSHK, (rishikim) “Elektromekanikë” niveli III  në KSHK, (rishikim “Mekanikë” niveli IV  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve” niveli  III në KSHK, (rishikim), “Elektromekanikë” niveli  III  në KSHK, […]

Njoftim i dates 30 shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Sigurime” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”. 2. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Frutikulturë”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Bujqësi”. 3.Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit […]