AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

Njoftim i datës 17 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm lidhur me hartimin e programit orientues për provimet përfundimtare për kualifikimin profesional:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 17 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushë e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Pyje” (rishikim), Niveli II  në KSHK, Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale   “ Pyje” (rishikim), Niveli II  në KSHK, duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi të […]

Njoftim i datës 24 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të  kualifikimeve profesionale: “PËRPUNIM DRURI” (RISHIKIM) NIVELI II NË KSHK “NDËRTIM” (RISHIKIM), NIVELI II NË KSHK “SHËRBIME BANKARE”, NIVELI IV NË KSHK “SHPIM – SHFRYTËZIM NAFTE” NIVELI III NË KSHK “SILVIKULTURË” , NIVELI III  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Përpunim druri” (rishikim) niveli […]

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me hartimin e programeve orientuese për provimet përfundimtare dhe për Maturën Shtetërore Profesionale për kualifikimet profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 6 shkurt 2017- për bashkëpuntorë të jashtëm për hartimin dhe rishikimin e skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2017-2018

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN DHE RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018. Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Teknologji e pёrpunimit tё plastikës dhe gomës ”, Niveli II, […]

Njoftim i datës 2 shkurt 2017-kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e përshkrimit të profesionit:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONIT: 7511.04    Kasap Kandidatët për hartimin e përshkrimit të profesionit:  “Kasap”,  duhet të plotësojnë këto kritere: 1.1 Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e përkatëse; b)      Të punojë aktualisht në fushën e përkatëse; c)      Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në […]

Njoftim i datës 30 janar 2017-kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018 Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Peshkim” Niveli II, të drejtimit mësimor “Detari”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së […]

Njoftim i datës 30 janar 2017- kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore

 Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: 1.1. Për lëndën profesionale “Tregti”, kl.13 […]

Njoftim i datës 30 janar 2017-kërkohen bshkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të profilit mësimor

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018 Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Shёrbime bankare”, Niveli III. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së profilit […]

Njoftim i datës 30 Janar 2017 – Kërkohen bashkëpuntorë për hartim banka testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional […]

Njoftim i datës 30 Janar 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Mbrojtje mjedisi pyjor”, niveli  IV  në KSHK, “Teknologji kimike ”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim) “Tekstil- konfeksion”, niveli II në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Mbrojtje mjedisi pyjor”, niveli  IV  në KSHK, “Teknologji kimike ”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim) […]

Njoftim i datës 26 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: 1.1. Për lëndën profesionale “Lundrim”, kl.10 […]