AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

August 11 2023

Elementor #6851

Tabela e standardeve të kualifikimeve profesionale (sipas Katalogut Kombëtar të Kualifikimeve Profesionale)

Kualifikimet profesionale

Niveli II i KSHK

(2 vjeçare)

Kualifikimet profesionale

Niveli III i KSHK

(1 vjeçare)

Kualifikimet profesionale

Niveli IV i KSHK

(1; 2 dhe 4 vjeçare)

A

A-II-21-Teknologji ushqimore

1

A1-III-22-Teknologji e përpunimit të brumërave

A-IV-23-Teknologji ushqimore

2

A2-III-23-Teknologji e prodhimit të pijeve

3

A3-III-22-Teknologji e përpunimit të qumështit

4

A4-III-18-Teknologji e pёrpunimit tё mishit dhe peshkut

5

A5-III-18-Teknologji e pёrpunimit tё fruta-perimeve

B

B-II-20-Ndërtim

1

B1-III-21-Muratim dhe suvatim

B-IV-23-Ndërtim

2

B2-III-21-Shtrim pllakash e veshje muresh

3

B3-III-22-Karpentieri, hekurkthim dhe betonim

4

B4-III-22-Punime dhe riparim rrugësh

5

B5-III-20-Punime dekorative dhe bojatisje

6

B6-III-16-Mirëmbajtje ndërtesash

 

C

C-II-20-Përpunim druri

1

C1-III-22-Mobileri dhe tapiceri

C-IV-19-Përpunim druri

2

C2-III-23-Prodhime druri gjysmë të gatshme

 

D

D-II-22-Tekstil-Konfeksione

1

D1-III-23-Rrobaqepësi

D-IV-19-Tekstil-konfeksione

2

D2-III-19-Tekstil

3

D3-III-19-Modelim

4

D4-III-16-Prodhime lëkure (Galanteri)

E

E-II-21-Elektroteknikë

1

E1-III-21-Instalime elektrike civile dhe industriale

E-IV-21-Elektroteknikë

2

E2-III-21-Instalim dhe mirëmbajte e linjave të tensionit të ulët dhe të lartë

3

E3-III-19- Riparime të pajisjeve elektroshtëpiake

4

E4-III-22-Elektromekanikë

5

E5-III-13-Teknologji automatizimi 

6

E6-IV-20-Riparime të pajisjeve elektronike

7

8

E7-IV-20-Telekomunikacion

E8-IV-21-Mekatronikë

 

F

F-II-22-Mekanikë

1

F1-III-23-Makina metalpunuese

F-IV-19-Mekanikë

2

 F2-III-23-Konstruksione metalike

3

F3-III-18-Mirëmbajtje dhe riparime mekanike

4

5.

F4-III-18-Metalurgji dhe fonderi

F5-III-18-Teknologjia e perpunimit te metaleve

G

G-II-22-Hoteleri-Turizëm

1

G1-III-18-Bar-Restorant

G-IV-20-Hoteleri-Turizëm

2

G2-III-22-Kuzhinë-Pastiçeri

G2/1-III-20-Kuzhinë pastiçeri (pilot)

3

G3-III-16-Recepsion

G3-1-III-22-Recepsion-pilot

4

G4-III-18-Guidë turistike

5

G5-III-18-Shërbime në hotel dhe restorant

6

G6-IV-18-Shërbime të udhëtimit dhe turizmit

H

H-II-22-Bujqësi

1

H1-III-19-Frutikulturë

H-IV-20-Bujqësi

2

H2-III-19-Ferma bujqësore dhe blegtorale

3

 H3-III-19- Mbarështimi i kafshëve dhe shpendëve

4

H4-III-20- Prodhim shtazor

5

H5-III-19-Kopshtari

6

H6-III-19-Prodhim bimor

7

H7-III-20- Akuakulturë

8

H8-III-18-Agroturizëm

9

H9-III-18- Shërbime kujdesi për kafshët 

10

H10-IV-20-Teknologji bujqësore

H

H/1-IV-22 Agrobiznes

 

I

I-II-20-Gjeologji-Miniera

1

I1-III-20-Miniera

I-IV-23-Gjeologji-Miniera

2

I2-III-16-Markshajderi

3

I3-III-16-Gjeologji

 

J

 

J-II-20-Detari

1

J1-III-21-Peshkim

 

J-IV-23-Detari

2

J2-III-17-Teknikë peshkimi

K

 

 

 

K-IV-15-Elektronikë

 

 

 

L

 

L-II-21-Ekonomi-Biznes

1

2

L2-IV-23-Sigurime

3

L3-IV-19-Shërbime bankare

4

L4-IV-23-Llogari

5

L5-IV-23-Sipërmarrje e agjencisë turistike

6

7

L6-IV-23-Tregti

L7-IV-21-SK-Adminstrim zyre

 

 

M

M-II-21- Shërbime mjetesh tranporti

1

M1-III-22-Shërbime motori

M-IV-23-Shërbime mjetesh transporti

2

M2-III-22-Shërbime xhenerike

3

M3-III-22-SK-Shërbime elektro-auto

4

M4-III-23-Shërbime karrocerie

5

M5-III-16-Shërbime mjetesh të rënda transporti

6

M6-III-16-Mekanikë bujqësore

7

M7-IV-20-Shërbime mekatronike në automjete 

N

N-IV-21-Veterinari

O

O-II-22- Shërbime Sociale Shëndetësore

1

O1-III-20-Shërbime kujdesi për të moshuar

O-IV-21-Shërbime sociale dhe shëndetësore

2

O2-III-20- Shërbime kujdesi për fëmijë

3

O3-III-16-Animacion social

O4-III-16-Shërbime sociale

P

P-II-16-Poligrafi

 

 

 

Q

Q-II-17-Teknologji kimike

1

Q1-III-19-Teknologji e përpunimit të naftës

Q-IV-16-Teknologji-kimike

2

Q2-III-15-Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit

3

Q3-III-16-Teknologji e përpunimit të plastikës dhe gomës

Q4-III-15-Teknologji e prodhimit të bojërave

R

R-IV-22-Gjeodezi

S

S-II-22-Pyje

1

S1-IV-16-Silvikulturë

2

S2-IV-18-Shfrytëzim pyjesh

3

S3-IV-Florikulture

4

S4-IV-17-Mbrojtje mjedisi pyjor

T

T-II-19-Teknologji informacioni dhe komunikimi

1

T1-IV-21-Rrjete të dhënash

2

T2-IV-21-Mbështetje e përdoruesve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit

3

T3-IV-21-Zhvillim website

4

T4-IV-21-Programim

5

T5-IV-21-Multimedia

U

U-IV-20-Shërbime kujdesi për të moshuar

V

V-II-20-Termohidraulikë

 

V1-III-21-Instalime hidraulikeV2-III-21-Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëseV3-III-22-Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime

V-IV-23-Termohidraulikë

X

X-II-20-Kërkim, shpim dhe shfrytëzim për naftë, gaz dhe ujë

1

X1-III-23-Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit

X-IV-18-Kërkim, shpim dhe shfrytëzim për naftë, gaz dhe ujë

2

X2-III-16-Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit

Y

 

 

 

 

AA

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

Tabela e standardeve të kualifikimeve profesionale (sipas Katalogut Kombëtar të Kualifikimeve Profesionale)​ pas të mesmes (Niveli V i KSHK)